REFERENSER

Första hjälpen Utbildningar

 

unnamed-1

FÖRSTA HJÄLPEN & HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR)
RÄDDAR LIV

Första hjälpen & HLR är den mest grundläggande utbildningen.

Genom praktiska övningar ökar chansen att våga ingripa vid ett misstänkt hjärtstopp. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset

Utbildningsinnehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll:

Samhällets olycks- och skadebild
Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Organisera och handla på en olycksplats
Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Plats
Vi kommer ut till er arbetsplats om ni önskar det.

Tid
Utbildningen omfattar ca 3 timmar beroende på önskat upplägg. Vill man ha hjärtstartare med i denna utbildning är tiden ca 4-6 timmar beroende på upplägg.

Pris
För företag och organisationer gäller offert. Ideella föreningar har 15% rabatt.

Lämna intresseanmälan

KONTAKTA OSS

preview copy
Mobil: 070-4054060

info@acesec.se

INFORMATION
UTBILDNINGAR

Första hjälpen

Första hjälpen & HLR
Hjärt-lungräddning (HLR)
HLR med hjärtstartare

RÄDDA LIV MED HJÄRTSTARTARE
Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp, av dessa överlever endast ca 5 procent. De flesta drabbas i hemmet eller på offentliga platser där sällan sjukvårdspersonal eller hjärtstartare finns på plats.

Att snabbt kunna agera vid ett befarat hjärtstopp är avgörande för överlevnad. Forskning visar att rätt behandling med hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare kan upp till 3 av 4 drabbade överleva.

HÄR ÄR ETT AXPLOCK AV KUNDER SOM ANLITAT OSS 

logotypelogo-svskanska

portal_skrattegi

pic28445

 

FÖRSKOLOR

FÖRSKOLOR

borlange-logo

wrs_logotype

sh-ny-logo

isf

kyocera-logo

ahola-transport-logo

svf-logo                                                                                                             sms-logga

1458814023307

Outfox_logo

whirlpool-logo

 

logo

LIDINGÖ

LIDINGÖ

solom

 

                                                                                   

                                                            logo_new                                                                                                         JUSEK  

 

                               SWECO Civil AB            skuru_logga

 

logga

sta_birgitta_logo1 Folksam ömsesidig sakförsäkringlogo-1copyrightAleris Omsorg AB

UNGA KLARA

Bright Group

Svenska kyrkan

ies-logo

Utbildningar BRANDSKYDD

Utbildning i allmänt brandskydd

Kursen ger en grundläggande kunskap om förebyggande arbete, hantering av tillbud samt en förståelse för hantering av brandlarm. Utbildningen är anpassad utifrån Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778). Kursen är även lämplig som repetitionsutbildning. Innehåll: Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp. Förstå brandlarm och vilka åtgärder som ska vidtas. Risker: Vad och vilka hotas vid en brand? Skador och skadeverkan. Utrymningsvägar. Val av släckredskap – vilka släckmedel finns? Praktiska övningar med brandredskap och brandfilt. Efter utbildning skickas ett utbildningsbevis. Kursens längd: 2 – 3 timmar Plats: Företrädesvis i kundens lokaler Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Anläggningsskötare Brandlarm

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.) Målet är att ge deltagarna kunskaper om: Förebyggande brandskydd Automatiska brandlarmanläggningars grundprinciper När, var och hur anläggningarna installeras Skötsel och underhåll Larmmottagaren/SOS Alarm AB ställer krav Vid en brandlarmanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande med den kompetens som motsvarar den utbildning som vi erbjuder. Innehåll Förebyggande brandskydd, Brandskyddsåtgärder Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Myndighetskrav Försäkringskrav Frivilliga anläggningar Brandskyddsdokumentation Uppbyggnad, Detektorer, Olika system Larmanläggningarnas skötsel

Larmöverföringsavtal Anläggningsskötarens ansvar enligt SBF 110:6 Kontroll och provning Kontrolljournal Frånkoppling av brandlarm vid entreprenader Organisation Kursens längd: Heldag alternativt uppdelad på två halvdagar. Plats: Företrädesvis i kundens lokaler alternativt en så kallad öppen kurs med andra deltagare. Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Utbildning för Brandskyddsansvarig

Målgrupp och syfte Kursen vänder sig till den i företaget med ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. Utbildningen ger deltagaren kunskaper i: Att på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet. Att ansvara för brandskyddet på företaget och ha kunskap om hur brandsyn se behov av åtgärder Kursens längd: Heldag alternativt uppdelad på två halvdagar. Plats: Företrädesvis i kundens lokaler alternativt en så kallad öppen kurs med andra deltagare. Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. Kursmateriel samt lunch och kaffe ingår. Utbildningen är anpassad utifrån Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778)

preview copy

Hjärtstartare

VARFÖR SKA MAN HA EN HJÄRTSTARTARE?

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp och ungefär 5 % överlever. Med en hjärtstartare nära till hands kan den siffran i stället vara 70 %. Snabba insatser är nödvändiga; risken för dödlig utgång ökar med 10 % för varje minut som går vid ett hjärtstopp.

 

 

LIFEPAK CR2 Brochure – Connected in SWEDISH -3328863_A_LR-2

Erbjudande Hjärtstartare Kampanj November 2018

Kostnadsfri hjärtstartarkurs vid köp eller hyra av hjärtstartare i November och December 2018

Flyer Hjärtstartare

 

ZOLL AED Plus broschyr

 

logoåf_Nypreview copy

hyra-hjartstartare-pakethjartsaker-zon

 

Första hjälpen Utbildningar

preview copy

 

 

FÖRSTA HJÄLPEN & HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR)
RÄDDAR LIV

Första hjälpen & HLR är den mest grundläggande utbildningen.

Genom praktiska övningar  ökar chansen att våga ingripa vid ett misstänkt hjärtstopp. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset .

Utbildningsinnehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll:

Samhällets olycks- och skadebild
Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Organisera och handla på en olycksplats
Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Plats
Vi kommer ut till er arbetsplats om ni önskar det.

Tid
Utbildningen omfattar ca 3 timmar beroende på önskat upplägg. Vill man ha hjärtstartare med i denna utbildning är tiden ca 4-6 timmar beroende på upplägg.

Pris
För företag och organisationer gäller offert. Ideella föreningar har 15% rabatt.

Lämna intresseanmälan

KONTAKTA OSS

ViewLogo.aspx
Mobil: 070-4054060

info@acesec.se

 

 

INFORMATION
UTBILDNINGAR

Första hjälpen & HLR
Hjärt-lungräddning (HLR)
HLR med hjärtstartare

RÄDDA LIV MED HJÄRTSTARTARE
Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp, av dessa överlever endast ca 5 procent. De flesta  drabbas i hemmet eller på offentliga platser där sällan sjukvårdspersonal eller hjärtstartare finns på plats.

Att snabbt kunna agera vid ett befarat hjärtstopp är avgörande för överlevnad. Forskning visar att rätt behandling med hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare kan upp till 3 av 4 drabbade överleva.

 


 

 

HLR-kurs med hjärtstartare

På bara 3 timmar kommer du att lära dig grundläggande HLR och hur du använder en hjärtstartare. Du övar med dockor och vissa moment övar vi på varandra.

Du kommer att lära dig:

  • vad HLR är och varför det är så livsavgörande
  • vad du ska tänka på när du larmar 112 för att få rätt hjälp så fort som möjligt.
  • hur du gör en  kontroll av medvetande.
  • hur du skapar en öppen luftväg och kontroll av andningen.
  • hur du lägger en medmänniska i stabilt sidoläge.
  • hur du gör HLR med bra kvalitet.
  • hur du använder en hjärtstartare
  • hur du gör om en medmänniska sätter i halsen och slutar andas.

Du kan boka HLR-kursen på din egen arbetsplats.  Resten ordnar vi.

förstahjärthjälpen

preview copy     redcross

MEDLEM I

f0048b00-bfb4-4206-b229-8d60bbaad623

KustjägarveteranerLogo-CFB-Utb-Original

 

logoåf_Ny

ZOLL-AED-Plus-Broschyr

ZOLL-255x300