Första hjälpen Utbildningar

preview copyredcross

FÖRSTA HJÄLPEN & HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR)
RÄDDAR LIV

Första hjälpen & HLR är den mest grundläggande utbildningen.

Genom praktiska övningar  ökar chansen att våga ingripa vid ett misstänkt hjärtstopp. Alla utbildare är certifierade av Svenska Röda Korset .

Utbildningsinnehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll:

Samhällets olycks- och skadebild
Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet – stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Organisera och handla på en olycksplats
Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Plats
Vi kommer ut till er arbetsplats om ni önskar det.

Tid
Utbildningen omfattar ca 3 timmar beroende på önskat upplägg. Vill man ha hjärtstartare med i denna utbildning är tiden ca 4-6 timmar beroende på upplägg.

Pris
För företag och organisationer gäller offert. Ideella föreningar har 15% rabatt.

Lämna intresseanmälan

KONTAKTA OSS

ViewLogo.aspx
Mobil: 070-4054060

info@acesec.se

 

 

INFORMATION
UTBILDNINGAR

Första hjälpen & HLR
Hjärt-lungräddning (HLR)
HLR med hjärtstartare

RÄDDA LIV MED HJÄRTSTARTARE
Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp, av dessa överlever endast ca 5 procent. De flesta  drabbas i hemmet eller på offentliga platser där sällan sjukvårdspersonal eller hjärtstartare finns på plats.

Att snabbt kunna agera vid ett befarat hjärtstopp är avgörande för överlevnad. Forskning visar att rätt behandling med hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare kan upp till 3 av 4 drabbade överleva.